Vega
Stockholm

Leveransomfattning: Varmförzinkade och lackade trappräcken utomhus.