Umami Hus A-C
Stockholm

Omfattande projekt i flera etapper

Umami park är ett område i stark utveckling och kommer framöver kunna erbjuda boenden närhet till både butiker, restauranger samt natur.

Projektet omfattar totalt ca 800 lägenheter och utförs i flera etapper, och med flera olika typer av produkter.

Omfattning:

  • Aluminiumräcke med klämda profiler, AL03
  • Glasräcke utan vertikala profiler, AL10
  • Balkongräcke av typen "gallerdurk"
  • Mellanskärmar av typen slätplåt.
  • Två typer av inglasning, vik/skjut utan ram och skjut med ram.
  • Plåträcke i sinusplåt och slätplåt
  • Invändiga trappräcke och handledare.

Beställare: Mecon Bygg AB

Byggherre: Wallenstam

Arkitekt: Sandellsandberg Arkitekter AB

Uppfört: 2018-2019

På bilderna ser man i nuläget bara AL03 från första huset.