Tyresö Park
Stockholm

Beskrivning: Ett 29 meter högt lamellhus med 29 lägenheter beläget vid Tyresö Park.

Leveransomfattning: Balkongräcken i plåt.

Uppfört: 2014