Sportsbyn Racketen
Malmö

Leveransomfattning: Varmförzinkade ståltrappor och trappräcken med trähandledare.