Rödlöken
Stockholm

Leveransomfattning: Varmförzinkade smidesräcken.

Uppfört: 2015