Råstølen Park - Norge
Bergen

Stort projekt i flera etapper

Ett stort projekt i Ytrebygda bydel, Bergen.

Det är uppdelat på fem etapper, och består av totalt 7 hus med 281 lägenheter, underjordiskt parkeringsgarage samt näringslokaler.

Första inflyttning skedde under våren 2018.

Utfört: 2017-2018

Leveransomfattning: Balkongräcken, markräcken och ståltrappor.

Byggherre: Skanska Eiendomsutvikling AS

Arkitekt: TAG Arkitekter

Press: Se artikel angående projektet i norsk byggpress på bygg.no