Olufsgård
Köpenhamn

Beskrivning: Lättbalkonger i stål med glasräcken. Utbyte av befintliga balkonger med nya större.

Projektet har genomförts i samarbete med Balco Kontech.