Lonaparken
Bergen

Beskrivning: Leverans och montage av balkongplattor och glasräcken.

Beställare: NCC Norge A/S

Utfört: 2016