Ladebyhagen
Trondheim

Beskrivning: Ett omfattande projekt med flera olika etapper.

MIB har levererat och monterat balkonger, skärmtak och trappräcken till block D och E.

Uppfört: 2016-2017

Beställare: Skanska Norge A/S