Kolsabanen
Oslo

Beskrivning: Leverans och montage av olika typen av stålräcken vid gångbanor och trappor, samt även bullerskärmar.