Hildedal
Göteborg

Beskrivning: Nyproduktion av två fyravåningshus intill Hisingsparken i Göteborg.

Leveransomfattning: Leverans och montage av balkongräcken i perforerad plåt.

Byggherre: Veidekke

Utfört: 2014