Följa berg
Stockholm

Omfattande projekt, med flera olika produkter.

Projektbeskrivning: 122 hyresrätter fördelat på fem hus med olika byggnadstyper och volymer.

Leveransomfattning: Balkongräcken i smide och i glas, perforerat loftgångsräcke, mellanskärmar, trappräcken, plåtinklädnad, samt skärmtak.

Utfört: 2014-2015