Färnebofjärden 2
Stockholm

Leveransomfattning: Smidesräcke, samt mellanskärmar.

Uppfört: 2014