Färnebofjärden 1
Stockholm

Leveransomfatting: Leverans och montage av spröjsräcke i smide.

Uppfört: 2014