Farinet 1-2 Lund
Lund

Beskrivning: Eftermontage av inglasning; systemet "Räcke förberett för inglasning".
Lägenhetsinnehavaren har själv kunnat välja mellan öppen eller inglasad balkong.

Utfört: 2014