Fabriksparken 1
Stockholm

Nyproduktion kring Max Sieverts gamla kabelfabrik - Sundbyberg

Fabriksparken ska bli en hållbar och inspirerande stadsdel med unika miljöer för bostäder, kontor, handel och service. En del av det nya Sundbyberg där den historiska fabriksmiljön möter parkkänslan från Marabouparken.

Det blir 450 nya bostäder med omtanke för ett socialt och hållbart liv mitt i stad och park.

Leveransomfattning:

  • Varmgalvaniserat stålräcke på takterrasser, på stolpfot. En variant av S05.
  • Varmgalvaniserat och lackerat stålräcke, med delvis täckt plattkant.
  • Mellanskärmar i korrugerad plåt, varmgalvaniserade och lackerade.
  • Glasräcke
  • Blomsterlådor i smide

Uppfört: 2018-2019

Beställare: Serneke bygg AB