Ekotemplet
Stockholm

Beskrivning: Leverans och montage av tidstypiska räcken med sinusplåt.

Utfört: 2014