Domherren
Göteborg

Beskrivning: Nybyggnation av bostäder i tre hus, två 9-våningshus och ett 17-våningshus med handel i bottenvåningen i samtliga hus, cirka 130 lägenheter och cirka 3500 kvm handels- och kontorsyta.
Inflyttning sker under 1:a halvåret 2017.

 

Beställare: Skanska Sverige AB

Produkt: Leverans och montage av specialdesignade, svängda glasräcken, mellanskärmar i glas, samt inglasningar av typen "Vik utan ram".