Capella
Växjö

Leverans och montage av glasräcken vid nyproduktion i Växjö.

Utfört: 2014