Brf. Strykjärnet
Växjö

Balkongrenovering hos Brf. Strykjärnet

Beskrivning: Renovering av två befintliga balkonger på, det i Växjö välkända, huset Strykjärnet. Balkongerna hade vid en tidigare renovering förkortats. Nu är dessa balkonger återställda med förlängning med lättviktsbalkonger, och det tidigare för låga och slitna räcket är utbytt mot ett nytt smidesräcke som är utformat på samma vis som det tidigare. Balkongplattan kläddes även in med svart plåt, och undersidan täcktes med trä, likt övriga balkonger på byggnaden.

För att uppfylla nuvarande hållfasthetskrav kompletterades även balkongerna med tryckstag på undersidan.

Utfört: 2018

Byggherre: Brf. Strykjärnet