Bageriet
Malmö

Leveransomfattning: Två typer av räcken,  spröjsräcke i aluminium och glasräcke, båda förberedda för inglasning.