Aringsberg
Alvesta

Beskrivning: Renovering av befintliga balkonger som byggdes på 1980-talet.

Uppfört under 2014.