Vestparken
Oslo

Leveransomfattning: Balkongräcken i glas och aluminium.