Mjödners Höjd
Växjö

Beskrivning: Balkongräcke förberett för inglasning