Plaza
Halmstad

Beskrivning: Nyproduktion av äldreboende.

Leveransomfattning: Aluminiumräcken med glas respektive spröjs.
Grindar för brandevakuering.

Uppfört: 2015