MIB tillverkar egna produkter inom fyra huvudområden

Balkongräcken, Trappor, Bullerskärmar och Balkongplattor. Produkterna är till stor del egen design och utvecklade i egen regi. Vi har dock i många fall ett nära samarbete med våra kunder för att hela tiden kunna erbjuda just det som kunden önskar. Produkterna är även till sin natur av det slaget att de oftast måste måttanpassas och finjusteras i sitt utseende för att passa in i just det projektet som kunden driver.

Ladda hem vår räckeskatalog