Systerbolag MIB - POLSKA Sp. z o.o.

Vid vår fabrik, MIB - POLSKA i Przytoczna - Polen, tillverkas våra balkongprodukter av kunniga yrkesarbetare. Produktionen står under ständig utveckling och investeringstakten är mycket hög i framförallt maskinparken. Produktion är indelad i två divisioner ALUMINIUM samt STÅL. Vi har även en helt ny pulverlackeringsanläggning för ståldelen. Verksamheten är ISO 9001 (Kvalitet), ISO 14001 (Miljö) samt ISO 3834-2 (Svetsning) certifierad. Tillverkningen av bärande stål- och aluminiumkonstruktioner är certifierad enligt EN 1090-3, Europanormen för CE-märkning.

MIB - POLSKA Sp. z o.o., är vårt Polska systerbolag, www.mib-pol.com.pl