StartBANK

 

Hvorfor denne registreringsordningen?

Byggenæringens Landsforening (BNL) har med utgangspunkt i prosjektet ”Seriøsitet i byggenæringen”, etablert denne felles registreringsordningen for BA-næringen. Formålet med registreringsordningen er å bidra til at det kun blir benyttet seriøse aktører i BA-næringen og at aktørene kan konkurrere på like vilkår. I tillegg gir ordningen en effektiv og ressurssparende informasjonsdeling av felles opplysninger.

 

http://www.achilles.com/no/startbank