Råstølen Park, i Bergen – Norge

Trapp- och balkongräckesprojekt i Norge

Råstølen Park är ett stort trapp- och balkongräckesprojekt, som är uppdelat i flera etapper.

Det utförs i samarbete med Skanska Norge.

Projektet är omskrivet i norsk Byggpress, läs mer via länken: bygg.no