Nytt projekt på ingång

Kv. Bergskvadraten i Norrköping

Dessa fina balkonger ska så småningom prydas av våra spröjsräcken av aluminium, AL05, en del även med mellanskärmar i opalglas och räcken i en kombination av aluminium och opalglas.

Leveransen kommer också kompletteras med spiraltrappor och loftgångsräcken.