MIB Nordic -Nu är vi på internet också

Äntligen har vi vår egen hemsida!

Den 28 januari publicerade vi vår nya hemsida. Den är fortfarande ung och inte helt utbyggd. Logga in med jämna mellanrum och se hur sidan mognar.