MIB Nordic förstärker sin säljorganisation, både i Norge och Sverige

Eric Johansson

Area Sales Manager, Norge

Vi välkomnar Eric Johansson, i vår säljorganisation. Eric kommer huvudsakligen att verka på den norska marknaden, men även inom vissa delar av Sverige. Eric är en väletablerad person inom balkongbranschen och har en lång erfarenhet från både bygg-och betongindustrin. Eric är säkerligen också ett för många norrmän välkänt namn med sina framgångar i den högsta serien - inom norsk ishockey. Eric kommer att bli en viktig "spelare" även i bolagets fortsatta expansion - på den Nordiska marknaden, säger Mariusz Szczesny, MIB Group's CEO och ägare.