MIB Nordic expanderar och förstärker sin marknadsorganisation.

Niklas Krook

Försäljnings- och marknadschef

Niklas har en mångårig erfarenhet från bl.a. byggbranschen och då i synnerhet inom segmentet - Byggmaterial och projektförsäljning av balkong- och balkongräckesentreprenader till den nordiska byggindustrin. Niklas kommer att bli en viktig resurs i vår fortsatta expansion, på Nordiska marknaden, säger Mariusz Szczesny, VD MIB Nordic AB.