Förstärkning i Norge

MIB Nordic AB välkomnar Ola Normann Søpstad som en viktig förstärkning av vår norska säljorganisation.

Søpstad är ett välkänt namn inom branschen och Ola Normann har en mycket lång erfarenhet från den norska bygg- och smidesindustrin.

Ola Normann kommer att bli en viktig resurs i bolagets fortsatta satsning och expansion på den norska marknaden, säger Mariusz Szczesny, MIB Group's CEO och huvudägare.