Välkommen

Välkommen till MIB Nordic AB!

Vi är den Nordiska kanalen för MIB - POLSKA Sp. z o.o. och tillhandahåller olika balkongprodukter, legoarbeten och uthyrning av arbetskraft.

Tillsammans utgör vi MIB Group, med mottot  "Visioner blir verklighet"!